Kinnovation kinteampr | U.S. Green Building Council
Please upgrade your browser. This site requires a newer version to work correctly. Read more
Hello world

Kinnovation kinteampr

ยกตัวอย่างโฆษณาสินค้าชิ้นล่าสุดจาก Dove. ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมตั้งแต่ 3 – 4 วินาทีแรกเริ่มต้นของโฆษณา โดยนำเสนอภาพของหญิงสาว 3 คน กำลังช่วยกันทำร้ายเส้นผมอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการยีเส้นผมจนยุ่งเหยิง ดัด-ม้วนเส้นผมด้วยเครื่องม้วนผมไฟฟ้า หรือจะเป็นการเป่า หนีบ ไดร์ด้วยลมร้อน แต่หญิงสาวทั้ง 3 ก็ไม่ได้ใส่ใจกับการกระทำเหล่านั้น ทั้งยังสนุกสนานไปกับสิ่งที่ทำ “ผู้หญิง กล้า ทำกับผมขนาดนี้ เพราะอะไร? ” คำถามนี้คงจะผุดขึ้นในใจใครหลายคนที่ได้ชมโฆษณา โดยเฉพาะหญิงสาว เพราะเส้นผมคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนให้ความสำคัญ ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้หญิงจะปกป้องดูแลให้ดีที่สุด ประโยคคำถามนี้จึงสร้างความสนใจของผู้ชมโฆษณาให้อยากติดตามหาคำตอบ