Marcin Nowak | U.S. Green Building Council
Please upgrade your browser. This site requires a newer version to work correctly. Read more
Hello world

Studiowałem w szkole: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Moje zainteresowania to muzyka, gry, film, sport, TV, auto-moto, moto-Cross, sporty motoro-wodne, komputery, gdy planszowe gry planszowe, sporty motoro-wodne, kino, komputery, nowości rowerowe, zwiedzanie zabytków, foto, TV.

Involvement