Zahid Qayyum | U.S. Green Building Council
Please upgrade your browser. This site requires a newer version to work correctly. Read more
Hello world

Zahid Qayyum

Stockholm, ST Sweden

Mitt namn är Zahid Qayyum, civilekonom, egenföretagare. Jag är 34 år gammal, och är uppvuxen i Uppsala. Då jag tillbringat större delen av mitt liv i Sverige har jag också gått och avslutat mina studier här i Linköping på civilekonomiprogrammet och studerar vidare till filkand i rättsvetenskap vid Linköpings Universitet och Uppsala Universitetet. Jag representerar en mångfaldig bakgrund,som gör mig färgad kulturen,erfarenheten och språken.